Сайтът KitiAutoparts.com е електронен магазин/платформа за онлайн търговия на стоки втора употреба за автомобила/. Собственик на сайта е с  адрес на регистрация гр. Шивачево . Сайтът KitiAutoparts.com промотира стоки с цел проодажба.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “Кити Груп” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Шивачево 8895,  ул.“Ленин“ 13
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Шивачево
4. Данни за кореспонденция: България, гр. Шивачево 8895,  ул.“Ленин“ 13, мобилен телефон: +359 0898 234 113, [email protected]
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Кити Груп” ЕООД и посетителите на сайта KitiAutoparts.com относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на стоки. Общите условия са задължителни при ползването на сайта и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.

Услуги и плащане
“Кити Груп” ЕООД публикува на сайта си KitiAutoparts.com оферти от собственото си производство и това на доставчиците за продажба на стоки от тяхно име, включително и на специална, промоционална цена за определен срок. Организира и изпраща поръчките на потребителите на сайта, като комуникира с отделните доставчици, както и реализира пратки, съдържащи комбинация от стоки на различни доставчици. Отговаря за разплащанията и рекламациите, което е подробно описано в съответните страници на сайта.
Потребителите на KitiAutoparts.com, могат да бъдат регистрирани или неригистрирани (гости). След избор на стока/артикул, зареждат специална страница за поръчка, отбелязват че са съгласни с общите условия и декларират безусловното си съгласие за заплащане на посочената цена на избраната от тях стока/стоки. След приключване на заявката, потребителят получава на посочен от него имейл съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен. При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, “Кити Груп” ЕООД уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.
Плащането се извършва чрез наложен платеж при доставката от куриер или по банков път на посочената в сайта банкова сметка. Когато плащането е по банков път, то представлява изявление на потребителя, че е съгласен да плати авансово съответната стока, след което “Кити Груп” ЕООД изпраща на клиента в определения срок съответнат стока.
Стоките, заявени онлайн се доставят от куриерски служби. С подписване на разписка за приемане, потребителят на сайта KitiAutoparts.com удостоверява, че е получил пратката в добър външен вид, съответстващо количество и ненарушена цялост, отговарящи на направената заявка. Според Закона за защита на потребителите, потребителят има право на рекламация при несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка, при констатирани липси и дефекти. В срок от 14 дни след получаване на стоката клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: Запазена е оригиналната опаковка на продукта, не са на лице повреди от неправилна употреба (стоката не е скъсана, счупена, надраскана, носена, прана, гладена). Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиента, а при замяна това включва и двете посоки, с тарифа на избрана от клиента куриерска фирма. Ако за клиента е по удобно и достъпно, може да замени или върне закупената онлайн стока директно в някои от нашите магазини, като задължително трябва да представи касовия бон от пратката в избрания от него магазин.

Защита на личните данни
“Кити Груп” ЕООД полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С факта на регистрация и приемане на общите условия на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните с доставчиците договори за покупко-продажба на стоки. “Кити Груп” ЕООД няма да предоставя информация за потребителите на трети лица без тяхно съгласие, освен в предвидените от българското законодателство случаи.

Допълнителни условия
Поръчки в сайта KitiAutoparts.com, се приемат денонощно и целогодишно, по съответния онлайн ред за това. Работното време на операторите на сайта е от понеделник до петък от 9.00 до 18.00ч.